معاونت اداری و مالی
صندوق قرض الحسنه شهید بهروز مرادی
صندوق قرض الحسنه شهید بهروز مرادی دانشگاه هنراصفهان به استناد ماده 7 پیوست شماره 5 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و ماده 6 پیوست شماره 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی تشکیل گردیده است.
تاریخ:
1396/10/04
تعداد بازدید:
1696
منبع:
Powered by DorsaPortal