معاونت فرهنگی
معاون ادار ی و مالی
محمدتقی طغرائی
دکترا رشته کارآفرینی
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی دانشگاه، مطابق با مقررات و آئین نامه های مربوط؛ رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی مؤسسه.
امور مالي
سعيد عظيمي
سرپرست مديريت امور مالي 
فوق ليسانس حسابداري
پست الكترونيكي: saeedazimi88@yahoo.com
031-36262500
داخلي: 302
 
 

اين مديريت مسئول انجام كليه امور مالي،‌ نظارت بر اموال كليه واحدهاي دانشگاه و انجام كليه امور جاري، منوط به داشتن اعتبار مصوب است. بنابراين نحوه دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه مديريت امور مالي قرار مي‌گيرد.
تاریخ به روزرسانی: 1400/09/27
تعداد بازدید: 17683
معاونت اداري و مالي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، چهاراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت اداري و مالي
031-36244452
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal