معاونت پژوهش و فناوری
دكتر محمود قلعه نويي
- دكتراي مهندسي شهرسازي --------- -دانشيار،دانشكده معماري و شهرسازي
مرتبه علمی دانشيار
تلفن تماس 34460755 - 031
نمابر 34460909 - 031
Powered by DorsaPortal