معاونت آموزشی
برگزاری جلسه دفاع نهایی رساله دکتری
دانشجو: آقای ابوالفضل عابدی-دانشجوی دکتری پژوهش هنر

عنوان طرح: (تبیین شاخص های معیار در طراحی و تولید (فیلم فلسفی) با تاکید بر مطالعه پنج فیلم فلسفی سینمای جهان)

استادان راهنما : دکترایمان زکریایی- دکتر سید حسن حسینی سروری

استاد مشاور: دکتر اصغر فهیمی فر

استادان داور: دکتر فدائی- دکتر صابر- دکتر دهقان پور- دکتر آقابابایی

زمان:  پنجشنبه- بیست و چهارم بهمن ماه 1398

 

 ساعت: 8:30 الی 11:30    

 مکان: دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی

تاریخ:
1398/11/20
تعداد بازدید:
2272
منبع:
Powered by DorsaPortal