معاونت آموزشی
1399/04/04 /Dorsapax/Data/Sub_8/File/enews_EToolsFile_uu-da9c45cd-31e8-41ae-95c7-3bd02da2a0b1.jpg
کارگاه مدل آموزشی مرکب در کارگاه های طراحی: الگویی برای کاوش و توسعه فرصت های یادگیری
برای مشاهده فایل ضبط شده کارگاه مجازی، کلیک کنید.
تعداد بازدید: 4782
Powered by DorsaPortal