معاونت آموزشی
1399/04/04 /Dorsapax/Data/Sub_8/File/enews_EToolsFile_yyy-4087f6da-f65e-4e1e-95ca-3a90359dfdcc.jpg
کارگاه آموزشی چالشهای اجرای دروس کارگاهی و طراحی در آموزش الکترونیکی
برای مشاهده فایل ضبط شده کارگاه مجازی، کلیک کنید.
تعداد بازدید: 5108
Powered by DorsaPortal