دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
معاون پژوهشی
دكتر محمود قلعه نويي
- دكتراي مهندسي شهرسازي --------- -دانشيار،دانشكده معماري و شهرسازي
m.ghalehnoee@aui.ac.ir
دانش آموخته ي دكتري مهندسي شهرسازي - دانشگاه Paris-Est- پاريس-1387---كارشناسي ارشد معماري - دانشگاه علم و صنعت ايران- تهران-1380
تعريف مفاهيم دوره هاي توانمندساز

دورههاي آموزشي توانمندساز مهارت محور

دورههاي آموزشي توانمندساز مهارت محور براي دانشجويان و فارغ التحصيلان مبتني بر رويكرد آموزش از طريق انجام (Learning by doing) برگزار ميشود كه شامل دو دوره مهارتهاي كاربردي و مهارتهاي كارآفريني است.

1-تعريف مهارتهاي كاربردي

مهارتهاي كاربردي، دورهها و مهارتهاي كاربردي (نرمافزارها و ...) با رويكرد كارآفريني متناسب با نياز دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشتههاي تخصصي در دانشكدهها است كه به صورت تخصصي برگزار ميشود.

2-تعريف مهارتهاي كارآفريني

مهارتهاي كارآفريني شامل كارگاهها و دورههاي مهارت محور براي دانشجويان و فارغالتحصيلان جهت ايجاد نگرش كارآفريني و هدايت آنان در مسير خلق ارزش است كه در سه سطح آموزش درباره كارآفريني، آموزش از طريق كارآفريني و آموزش براي كارآفريني در دانشگاه برگزار ميشود.

2-1- ايجاد شناخت و آگاهي دانشجويان نسبت به كارآفريني (آموزش درباره‌ي كارآفريني)

- كارآفرينان چه كاري انجام مي دهند؟

- كارآفريني چيست؟

- چرا به كارآفرينان نياز است؟

2-1-1- هدف آموزش درباره كارآفريني: از برگزاري اين دورهها، انتقال مباحث نظري و آگاهي بخشي (ايجاد حساسيت و تب كارآفريني، بستر سازي ايجاد فرهنگ كارآفريني، با القاي عبارت 'ميخواهم كارآفرين شوم').

2-1-2- سرفصل دوره: دورههاي انگيزشي افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس، مثبتانديشي و نگرش ما ميتوانيم.

2-2-مجهز ساختن افراد به ديدگاه كارآفرينانه و فرهنگ كارآفرينانه (آموزش از طريق كارآفريني)

- چگونگي ترسيم برنامه زندگي افراد در دورههاي زماني 

- چگونگي ترسيم برنامه شغلي افراد

2-2-1-هدف آموزش از طريق كارآفريني: ايجاد يك سلسله مهارتها بوده كه دانشجويان بعدها براي راهاندازي و اداره‌ي كسب وكار خود به آنها نياز خواهند داشت، كه چگونه بتوانند كسب وكار خود را راه اندازي نمايند.

2-2-2- سرفصل دوره: مهارت‌هاي برقراري ارتباط اثربخش، مهارتهاي تيمي و انجام كار تيمي، چانه زني، شبكه سازي، حل مسأله، تصميمگيري، فرصتگرايي، خلاقيت، نوآوري و تفكر خلاق و انتقادي.

2-3- آماده سازي افراد براي كارآفرين شدن (آموزش براي كارآفريني)

- آيا ميتوان يك كارآفرين شد؟

- چگونه ميتوان يك كارآفرين شد؟

- چگونه ميتوان كسب وكار خود را راهاندازي كرد؟

2-3-1- هدف از آموزش براي كارآفريني: ايجاد و انجام يك سلسله فعاليت‌هاي عملي و كسب تجربه در محيط و دنياي واقعي كسب‌وكار است و با كمك فعاليت‌هايي چون تدوين طرح كسب وكار و مدل كسب وكار، انجام پروژه‌هاي عملي و بازديدهاي علمي، ديدار با كارآفرينان موفق و الگوبرداري از آنها انجام شد.

2-3-2- سرفصل دوره: تنظيم طرح كسب وكار، مدل كسب‌ وكار، بازاريابي و تأمين مالي.

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
867
معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان چهار باغ پائين، حد فاصل چهار راه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس (شماره 31)، پلاك 17، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
تلفن       :   34460755-34460328-34489755   (031
دورنگار :   34460909    (031
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal