۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
دفتر امور شاهد و ايثارگر
 
دفتر امور دانشجويان شاهد و مشاور رياست دانشگاه در امور ايثار گران

1. معرفي دفتر امور شاهد و ايثارگران

رئيس ستاد : دكتر رضا نصراصفهاني

مسؤول : مژگان فضل اللهي

2. شرح وظايف:

دفتر امور شاهد وايثارگران از واحدهاي تابعه رياست دانشگاه محسوب مي شود كه پاره اي از وظايف اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

1- اجراي برنامه ها ، طرحها ، آئين نامه ها و دستور العمل هاي ارسالي از ستاد مركزي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

2- پيگيري و اجراي مصوبات ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوي رياست ستاد.

3- انعكاس مشكلات به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصميم مناسب .

4- هماهنگي و ارتباط مؤثر با اعضاي ستاد و زير مجموعه هاي معاونت هاي عضو.

5- پيگيري و جذب اعتبارت به منظور پيشبرد برنامه ها و فعاليتهاي مصوب از همه منابع ممكن .

6- هزينه كرد اعتبارات ارسالي به دفتر طبق دستور العمل هاي ابلاغي از وزارت .

7- اطلاع رساني به دانشجويان شاهد و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات تسهيلات و خدمات .

8- تشكيل و تكميل پرونده جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر .

9- برگزاري كلاسها و دوره هاي تقويتي و گروه هاي درسي با شناسايي و جلب همكاري اعضاي هيأت علمي دانشجويان موفق در راستاي اجراي طرحهاي تقويت بنيه علمي استاد مشاور و دوره هاي فشرده.

10- اجراي طرح استاد مشاور مطابق دستور العمل هاي مربوطه و تشكيل جلسه با اساتيد مربوطه .

11- توجه خاص به دانشجويان در معرض خطر از نظر افت تحصيلي با انجام مشاوره هاي تحصيلي و حمايت هاي آموزشي به منظور پيشگيري و كاهش مشكلات تحصيلي .

12- پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسؤولان دانشگاهي و نهادهاي زيربط و ارائه خدمات رفاهي و كمك آموزشي به ايشان در چارچوب بودجة مصوب .

13- همكاري با امور فرهنگي دانشگاه در اجراي فعاليتهاي فرهنگي مربوط به اين قسمت همچون ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

14- جلب مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمي و فرهنگي .

15- برگزاري مراسم مسابقات فعاليتهاي علمي ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي و مانند آن و تشويق دانشجويان ممتاز در هر ترم تحصيلي .

16- تهيه گزارش عملكرد امور جاري دفتر و ارسال به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و بنياد شهيد استان .

17- شركت در جلسات مربوط به امور شاهد و ايثارگران ارگانهاي ديگراز جمله دانشگاههاي استان و استانداري و تبادل نظر روي آئين نامه ها و قوانين موجود .

18- ارتباط با دفاتر شاد و ايثارگر در ساير دانشگاهها و هماهنگي برنامه ها.

 36269158  :  تماس با ما
 
  آدرس : خيابان حكيم نظامي چهاراه خاقاني ساختمان شماره  2
 
 
 


تاریخ به روز رسانی:
1398/10/17
تعداد بازدید:
21773
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal