۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد
شوراي دانشگاه

شوراي دانشگاه

شوراي دانشگاه:

الف. تعريف شوراي دانشگاه:

شوراي مؤسسه دومين ركن سياست گذار بعد از هيات امنا مي باشد كه به تنظيم سياست ها و برنامه هاي جاري دانشگاه براساس سياست هاي كلان مصوب در هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح مي پردازد.

ب. تركيب شوراي دانشگاه:

1. اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه؛

2. رؤساي دانشكده ها و آموزشكده ها و پژوهشكده ها؛

3. دو تن از اعضاي هيأت علمي هر يك از شوراهاي تخصصي(آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهشي وفناوري، دانشجويي و...) به انتخاب شوراي مربوطه و داراي صلاحيت هاي عمومي مندرج در اين آيين نامه با تاييد وحكم رئيس دانشگاه؛

ج. وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه:

1. ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه؛

2. بررسي و تصويب دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه هاي آن، پيشنهادي معاونت ها و شوراهاي تخصصي دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛

3. بررسي و تصويب ضوابط تدوين شده در راستاي همكاري دانشگاه با موسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه؛

4. بررسي و تاييد برنامه هاي پذيرش دانشجو توسط دانشكده ها و آموزشكده ها، مبتني بر بودجه و امكانات دانشگاه و در راستاي اجراي تكاليف مندرج در برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي،به منظور ارسال به وزارت متبوع؛

5. بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت؛

6. بررسي گزارش تحليلي ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط در خصوص مشكلات تربيتي، فرهنگي،آموزشي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري، پشتيباني و خدماتي به منظور ارائه راهكارهاي سازنده و عملي جهت رفع كاستي ها؛

7. بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها

8. ارجاع برخي از موضوعات دانشگاه براي بررسي و اظهارنظر به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد؛

9. تدوين و تصويب آيين نامه هاي داخلي شورا و كميته هاي آن.
تاریخ به روز رسانی:
1395/06/30
تعداد بازدید:
29050
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal