معاونت پژوهش و فناوری
ارتباط با ما

سمت

نام و نام خانوادگي

تماس

پست الكترونيك

رئيس

مركز كارآفريني

دكتر محمد تقي طغرايي

03134460328

داخلي 34

mt.toghraee@aui.ac.ir

كارشناس

مركز كارآفريني

حكمت پيرنجم الدين

03134460755

داخلي 31

pirnajmedin@gmail.com

آدرس

خيابان چهار باغ پائين، حد فاصل چهار راه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس (شماره 31)، پلاك 17، حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان، گروه كارآفريني

تاریخ به روز رسانی: 1397/10/26
تعداد بازدید: 1049
Powered by DorsaPortal