معاونت پژوهش و فناوری
نشريات علمي دانشگاه

دانشگاه هنر اصفهان در راستاي فراهم نمودن بسترهاي مناسب توسعه و ارتقاي كمي و كيفي پژوهش و نشر دستاوردها، تحقيقات و تجارب علمي و هنري پژوهشگران دانشگاه و سراسر كشور اقدام به انتشار نشريات علمي- پژوهشي "مطالعات تطبيقي هنر" و "مرمت و معماري ايران" و نشريه علمي- ترويجي "پژوهش هنر" مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نموده است.

سامانه نشريه مطالعات تطبيقي هنر
سامانه نشريه مرمت و معماري ايران
سامانه نشريه پژوهش هنر

تاریخ به روز رسانی: 1396/08/24
تعداد بازدید: 5252
Powered by DorsaPortal