معاونت پژوهش و فناوری
طرح هاي پژوهشي

 پرسشنامه طرح پژوهشي

 فهرست طرح هاي پژوهشي اختتام يافته 

 روندنماي طرح​هاي پژوهشي:
ارسال طرحنامه به معاونت پژوهشي دانشكده طرح در شوراي پژوهشي دانشكده توسط معاون پژوهشي دانشكده و پيشنهاد حداقل دو داور به همراه نظر شورا در مورد وجود طرح مشابه در قالب صورتجلسه ارسال به مديريت امور پژوهشي دانشگاه تعيين داور و ارسال طرحنامه به دو داور  عقد قرارداد پس از تاييد داوران يا پيشنهاد اصلاح و انجام اصلاحات دريافت گزارشهاي مرحله اي و انجام فرايند داوري با يك داور ارسال درخواست پرداخت هاي مرحله اي براي امور مالي دريافت گزارش نهايي و دريافت تاييد داور طرح  پرداخت نهايي طرح  دريافت مقالۀ مستخرج از طرح  پرداخت مرحله انتشارات و صدور گواهي اختتام
فرم پروپزال (اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/26
تعداد بازدید: 5336
Powered by DorsaPortal