دانشکده هنرهای تجسمی
مدير گروه ارتباط تصويري
 
مسوول دفتر: خانم زینب اعتمادی  
تلفن:03136286451                                                                                                                                                             
 
وظایف و اختیارات مدیرگروه:

1- ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری - عملی) پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

2- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارایه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده.

3- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط.

4- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده.

5- ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها  و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده.

6- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده.

7- انجام دادن تمامی مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده.

8- پیشنهاد طرح های پژوهشی به رییس دانشکده که گروه رأساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است.

9- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده.

تاریخ به روز رسانی: 1399/02/27
تعداد بازدید: 4568
Powered by DorsaPortal