۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
تدوین مجموعه مقررات خاص نیمسال دوم تحصیلی
تدوین مجموعه مقررات خاص نیمسال دوم تحصیلی
خانم دکتر مهرناز آزادی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر اصفهان، مجموعه مقررات آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 را به شرح ذیل اعلام و ابلاغ نمودند:
نظر به شیوع گسترده بیماری ویروسی کرونا در کشور و لزوم توجه به سلامت دانشجویان، کلیه فعالیتهای مستلزم حضور دانشجویان در دانشگاه از جمله کلاسهای درسی حضوری از هفته چهارم نیمسال دوم سال 98 به حالت تعلیق در آمد و ضرورت تشکیل کلاسهای غیر حضوری جهت تکمیل این نیمسال جدی شد. در اجرای تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 و همچنین وجود ابهام نسبت به زمان عادی شدن شرایط در کشور، ضرورت تدوین مجموعه مقررات خاص این نیمسال اجتناب ناپذیر است. در تدوین این مقررات اصول کلی نامه شماره 863 / 2 مورخ 11 / 01 / 99 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست آن تحت عنوان "موارد مستلزم تصمیم گیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" همچنین واگذاری برخی اختیارت از سوی کمیسیون موارد خاص استانی به دانشگاه ها رعایت گردیده است. مصوبات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 8 اردیبهشت 99 جهت مدیریت این شرایط به شرح ذیل به دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در همه مقاطع اعلام می گردد:
1- پس از ایجاد ساختار و بستر لازم برای برگزاری کلاسها به صورت مجازی، دروسی که امکان برگزاری مجازی آنها وجود داشت رسما از تاریخ 23 فروردین ماه 99 آغاز شد و در مجموع تا زمان امکان برگزاری کلاسهای حضوری تا اتمام هفته شانزدهم ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه تعدادی از جلسات از زمان توقف تا زمان شروع مجدد، برگزار نشده است در تقویم آموزشی دانشگاه بازبینی صورت گرفت لذا پایان کلاسهای درسی در تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 از تاریخ 21 / 03 / 99 به 11 / 04 / 99 تغییر یافت و مقرر شد استادان محترم تا این تاریخ کلاسهای دروس مجازی خود را به پایان برسانند. همچنین ضرورت دارد استادان محترم برگزاری کلاسهای جبرانی خود را تا تا تاریخ 30 / 03 / 99 به اتمام برسانند و دانشجویان موظفند در تمامی کلاسهای آموزش مجازی شرکت فعال داشته باشند.
2- با توجه به وضعیت موجود، امکان تکرار مطالب تدریس شده در کلاسهای غیر حضوری در صورت ایجاد شرایط حضوری وجود نخواهد داشت. لذا دانشجویان موظفند براساس روش مجازی ارائه درس توسط استاد مربوطه، دروس را به طور کامل دنبال کنند. با توجه به برگزاری کلاسها به صورت آنلاین، همزمان امکان مشاهده کلاس ضبط شده وجود ندارد و امکان مشاهده کلاسهای ضبط شده برای دانشجویان صرفا از ساعت 20 شب الی 7:30 صبح فراهم است.
3- در مورد چگونگی برگزاری برخی از دروسی که امکان برگزاری مجازی آنها با نظر گروه آموزشی و یا مرجع مورد تایید گروه وجود ندارد در تمام مقاطع در زمان مناسب، تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد شد.
4- در خصوص نحوه ارزیابی آموخته های دانشجویان در هر درس مقرر شد بخشی یا تمام نمره ارزیابی درس، بر مبنای میزان فعالیتهای مستمر دانشجو در طول ترم محاسبه شود و اعضای محترم هیات علمی و مدرسان مدعو ارزیابی مستمر را در طول ترم حتما به عنوان درصدی از نمره مورد لحاظ قرار دهند. همچنین بستر لازم برای برگزاری آزمون به صورت مجازی فراهم خواهد آمد. لذا نمره نهایی این ترم برای دانشجو شامل تکلیف دانشجویی به صورت مستمر، ارزیابی دانشجو به صورت مستمر، و نمره پایان ترم وی خواهد بود. امتحانات پایان ترم به صورت مجازی برگزار و از تاریخ 14 / 04 / 99 لغایت 26 / 04 / 99 خواهد بود. در صورت تصویب و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا، مبنی بر امکان حضور دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پس از بررسی جمیع موارد، به ویژه حفظ سلامتی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، برگزاری امتحانات پایان ترم به روش حضوری امکان پذیر خواهد بود. در آن صورت، طبق تقویم آموزشی آزمونهای حضوری نیز از تاریخ 14 / 04 / 99 لغایت 26 / 04 / 99 برگزار خواهند شد.
5- به استناد واگذاری برخی اختیارات کمیسیون موارد خاص استانی به دانشگاه ها برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98، یک درس نظری به صورت معرفی به استاد علاوه بر سقف تعیین شده در آیین نامه به دانشجویان مشمول این موضوع در نیمسال دوم 1398 ارائه می شود. پیشخوان مربوط به این موضوع در سامانه گلستان فعال شده است دانشجویان می توانند در صورت احراز شرایط لازم، درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند. شیوه برگزاری امتحان به صلاحدید استاد درس صورت می پذیرد.
6- به استناد واگذاری برخی اختیارات کمیسیون موارد خاص استانی به دانشگاه ها برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 با حذف اضطراری یک درس مازاد بر آیین نامه بدون در نظر گرفتن حداقل واحدها در نیمسال دوم 99-1398 موافقت می شود.
7- درخصوص تقاضای برخی از دانشجویان مبنی بر حذف درس یا حذف ترم خود، با توجه به اینکه زمان خاتمه بحران شیوع کرونا نامشخص بوده و لازم است هم دانشجویان و هم استادان و سیستم آموزش عالی با شرایط فعلی هماهنگ شده و آموزش مجازی را به عنوان روش جایگزین شیوه حضوری استفاده نمایند، لذا توصیه اکید بر عدم حذف درس یا ترم توسط دانشجویان عزیز دارد. با این وصف و برای رفاه حال دانشجویانی که دچار مشکل حاد در طول این نیمسال شده اند امکان ارائه چنین درخواستی فراهم شده است. تقاضای حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان که با دلایل و مستندات کافی ارائه شود در گروه، دانشکده، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و در کمیسیون موارد خاص بررسی و تصمیم گیری می شود. مهلت ثبت و ارائه درخواست های حذف درس و حذف ترم حداکثر تا تاریخ 21 / 03 / 99 خواهد بود.
8- به استناد ابلاغ کمیسیون موارد خاص استانی حذف یا مرخصی بدون احتساب نیمسال دوم 1398 برای دانشجویان کارشناسی ارشد که وارد دوره پژوهشی نشده اند در صورتیکه امکان تداوم ترم براساس دستور ستاد سلامت تا پایان ترم جاری نباشد امکان پذیر خواهد بود.
9- به استناد واگذاری برخی اختیارات کمیسیون موارد خاص استانی به دانشگاه ها اجازه بازگشت و ادامه تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 به دانشجویان کارشناسی که مشروطی آنها برابر آیین نامه به سقف رسیده است و در سنوات مجاز تحصیل خود می باشند پس از اخذ تعهد مبنی بر عدم مشروطی در ترم های بعدی، اجازه ادامه تحصیل داده می شود.

10- برای دانشجویانی که در هر مرحله از تحقیق پروژه نهایی، پایان نامه یا رساله با نیاز ضروری میدانی، کارگاهی و آزمایشگاهی مواجه هستند مانند:

• نیاز به حضور در آزمایشگاه یا محیط مشابه برای دنبال کردن آزمایشی با فرایند زمانی
• نیاز به جمع آوری داده های میدانی دوره ای
• نیاز به حضور در آزمایشگاه برای نمونه های آزمایشی خاص
• نیاز به حضور موردی اما ضروری در کتابخانه برای دیدن نسخه یا کتاب مرجع یا نایاب
• نیاز به ارسال نمونه ها به آزمایشگاه هایی بیرون از دانشگاه
• علاوه بر اینکه در دانشگاه امکان دسترسی شما به کتابخانه و سایت برای این روزها، برنامه ریزی شده و کنترل می شود، در پایان این شرایط، تاخیرهایی که به این دلیل رخ دهد، قابل طرح و بررسی است.
امکان اعطای فرصت بیشتر (متناسب با زمان از دست رفته) یا حذف ترم بدون احتساب در سنوات، وجود دارد. دانشجویان می توانند با تایید استاد راهنمای خود، درخواست و دلایل و مستندات خود را برای مدیر محترم گروه ارسال کنند. در نهایت درخواست ها در کمیسیون موارد خاص دانشگاه طرح و نتیجه اعلام خواهد شد. (گردش کاغذی فرم ها (از دانشجو به استاد، مدیر گروه و ...)، فرم مربوط توسط دانشجو با ایمیل به استاد راهنما ارسال می شود. مابقی مراحل از طریق اتوماسیون اداری انجام خواهد شد. همه امضاهای زیر فرم ها با پرینت، امضاء و اسکن مجدد قابل قبول است.)
• به استناد ابلاغ دبیر کمیسیون موارد خاص استانی امکان حذف ترم و یا مرخصی بدون احتساب برای دانشجویانی که در سنوات مازاد هستند برابر مقررات وجود ندارد. در صورت احراز شرایط و نیاز به تمدید سنوات، پرونده حسب مورد در کمیسیون موارد خاص قابل بررسی خواهد بود.
11- آزمون جامع دوره دکتری مستلزم برگزاری آزمون کتبی در نیم سال جاری تا فراهم شدن شرایط حضور در دانشگاه به تعویق می افتد. امتحان جامع در نیمه دوم شهریور ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. لطفا آمادگی خود را برای این آزمون حفظ کنید.
12- نظر به عدم برگزاری آزمون زبان مورد تایید دانشگاه با توجه به شرایط موجود و در راستای کاهش تردد و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صرفا به دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری ملزم به ارائه مدرک زبان جهت شرکت در آزمون جامع هستند اجازه داده می شود در صورت شرکت در آزمون زبانهای مراکز استان (دارای دانشکده زبانهای خارجی) و اخذ حداقل 50 درصد کل نمره آزمون، در آزمون جامع شرکت کنند. در صورت عدم برگزاری آزمون های زبان، دانشجویان دکتری که قبلا توانسته اند در آزمون های مورد تایید و تاکید دانشگاه حداقل 80 درصد نمره قبولی زبان را کسب کنند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، می توانند با اخذ تعهد و به طور مشروط در آزمون جامع شرکت کنند. در این صورت ارائه طرح پیشنهادی منوط به کسب نمره کامل زبان خواهد بود.
13- برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال، ارائه سمینار، پیش دفاع، دفاع نهایی برای مقطع دکتری و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و همچنین دفاع از پروژه نهایی به ترتیب اولویت به صورت مجازی، نیمه حضوری و حضوری امکان پذیر است (اولویت ها برای نوع ارائه براساس تشخیص گروه آموزشی و براساس رشته و گرایش و موضوع تحقیق تعیین می شود).
14- درخواست دفاع از پروپوزال، گزارش های دوره ای، پیش دفاع و دفاع برای دانشجویان، مطابق شیوه نامه های ارشد و دکتری است. اما به جای گردش کاغذی فرم ها (از دانشجو به استاد، مدیر گروه و ...)، فرم مربوط توسط دانشجو با ایمیل به استاد راهنما ارسال می شود. مابقی مراحل از طریق اتوماسیون اداری انجام خواهد شد.
15- همه امضاهای زیر فرم ها با پرینت، امضاء و اسکن مجدد قابل قبول است. سامانه گلستان به زودی برای آسان تر شدن این فرایند تجهیز خواهد شد.
16- مهلت دفاع از پروژه های نهایی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تا 31 شهریور ماه 1399 تمدید گردید.
نکات مهم:
• با توجه به مشکلات ناشی از حذف دروس و حذف نیمسال، ضرورت دارد دانشجویان محترم (اعم از کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی) قبل از هر گونه اقدام در این خصوص، به دقت بررسی های لازم را انجام داده و با استادان محترم و مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه مشورت نمایند. کلیه عواقب ناشی از حذف دروس یا نیمسال، از جمله ایجاد اشکال در فارغ التحصیلی یا مشکل برنامه ریزی ترمهای بعدی و امثالهم به عهده ی دانشجوی متقاضی خواهد بود.
• مالکیت مادی و معنوی کلیه محتواهای آموزشی تولید شده متعلق به تولید کننده محتوا و دانشگاه هنر اصفهان است. دانشجویان ثبت نام شده در دروس صرفا حق استفاده از محتواهای آموزشی را داشته و به هیچ عنوان مجاز به کپی برداری و به اشتراک گذاری نیستند.
• همه دانشجویان با استادان تحت راهنمایی خود (ورودی هر نیمسالی که باشند) ارتباط تلفنی و ایمیلی دارند. دانشجویان در صورت وجود هر گونه مشکل در این ارتباط، به مدیر گروه اطلاع دهند.
• در صورت نیاز، ارتباط ایمیلی و تلفنی دانشجویان با مدیر گروه امکان پذیر است. از نحوه این ارتباط در گروه آموزشی خود مطلع شوید و استفاده کنید. (شماره تلفن ها و ایمیل های ارتباطی قبلا در سایت دانشگاه و سامانه آموزش مجازی بارگذاری شده است).
• گردش کار پروپوزال از استاد راهنما تا مدیر گروه و شورای تخصصی گروه روی سامانه گلستان برقرار است. کافی است که شما با ایمیل و تلفن با استاد راهنما مرتبط باشید و فایل پروپوزال نهایی شده را برای استاد راهنما ارسال کنید.
 
تاریخ:
1399/02/14
تعداد بازدید:
3503
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal