دانشکده حفاظت و مرمت
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه سادات حیات داودی
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
خانم فرزانه سادات حیات داودی
رشته : مرمت بنا
عنوان‌ :
طرح حفاظت و ساماندهی محله امامزاده شورای دردشت
(با تاکید بر احیای صحه جنبان)
استاد راهنما:
دکتر عیسی اسفنجاری - دکتر نسیم جعفری
تاریخ : 98/11/29         مکان : سالن دکتر شیرازی-ساختمان سوکیاس        ساعت 10:30
استادان هیأت داوران :
دکتر بهنام پدرام - مهندس حسین پورنادری
تاریخ:
1398/11/28
تعداد بازدید:
672
Powered by DorsaPortal