معاونت آموزشی
برگزاری جلسه دفاع نهایی رساله دکتری
دانشجو: آقای مصطفی سیاسر- دکتری پژوهش هنر

عنوان طرح: (تبیین جامعه شناختی نگاره های شیعی ایران از دهه 40 تا 80 با تاکید بر آثار محمود فرشچیان)

استادان راهنما: دکتراصغر جوانی- دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

استاد مشاور: آقای دکتر اصغر فهیمی فر

استادان داور: دکتر آقا شریفیان- دکتر نجارپور- دکتر آقابابایی- دکتر خدامی

زمان: دوشنبه 28 /11 /1398   

                                                                                    

ساعت:  12:30 الی 14:30 

 

مکان: دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی

تاریخ:
1398/11/23
تعداد بازدید:
2419
منبع:
Powered by DorsaPortal